dota experts forum i vs you
 • paramnezi ne demek
 • nail ne demek
 • yazboz ne demek
 • vampir ne demek
 • demet ne demek
 • gazete ne demek
 • gasilhane ne demek
 • kask ne demek
 • nesi ne demek
 • adeta ne demek
 • rapsodi ne demek
 • baptist ne demek
 • ehliyetsiz ne demek
 • kamp ne demek
 • lığ ne demek
 • kanon ne demek
 • eğitmen ne demek
 • komiser ne demek
 • şatafat ne demek
 • durum ne demek
 • tarikat ne demek
 • flört ne demek
 • elim ne demek
 • araknoloji ne demek
 • taydaş ne demek
 • acemborusu ne demek
 • buluş ne demek
 • egzomorfizm ne demek
 • yastama ne demek
 • lata ne demek
 • yetki ne demek
 • germanyum ne demek
 • valör ne demek
 • ganimet ne demek
 • savat ne demek
 • alim ne demek
 • bağdaş ne demek
 • lipari ne demek
 • cembiye ne demek
 • rahvan ne demek
 • jeotermal ne demek
 • rölanti ne demek
 • zevat ne demek
 • debagat ne demek
 • ekipman ne demek
 • gama ne demek
 • indiyum ne demek
 • gavat ne demek
 • oksit ne demek
 • bakadurmak ne demek
 • riyaziyeci ne demek
 • zincirleme ne demek
 • lirizm ne demek
 • talan ne demek
 • yamuk yumuk ne demek
 • dost ne demek
 • leblebi ne demek
 • balet ne demek
 • ekolali ne demek
 • baston ne demek
 • depresyon ne demek
 • hahha ne demek
 • tandans ne demek
 • ünsiyet ne demek
 • ödlek ne demek
 • bahşetme ne demek
 • laubali ne demek
 • epistemoloji ne demek
 • ünite ne demek
 • cevaz ne demek
 • laçka ne demek
 • balotaj ne demek
 • yediz ne demek
 • cascavlak ne demek
 • takt ne demek
 • temlik ne demek
 • emaye ne demek
 • gebeş ne demek
 • reftiye ne demek
 • uzaksamak ne demek
 • optimal ne demek
 • diyaliz ne demek
 • nefis ne demek
 • demin ne demek
 • semantik ne demek
 • istikrah ne demek
 • bakliyat ne demek
 • Kelimemiz
  iktisat
  iktisat Ne Demek?

  Ekonomi - isim

  Tutum

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Bugün harcamalarda israf ile cimrilik arasında orta bir yol tutmanın yani iktisatlı olmanın önemini daha iyi anladım

  iktisat Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  iktisat Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  iktisat Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  iktisat Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  iktisat Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  iktisat Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  iktisat Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  cumhurbaşkanı seçimi mutluluğun resmi